Nederlander die schuldig werd bevonden aan de invoer van 4 ton marihuana krijgt enkel de minimum geldboete opgelegd.

Recordvangst

In april 2014 werd er in de haven van Zeebrugge een container uit Thailand in beslag genomen die 4620 kilogram marihuana bevatte.

De totale straatwaarde van deze zending bedroeg 25 miljoen euro en betrof de grootste drugvangst ooit in de West-Vlaamse havenstad.

De verdediging van Bannister

De Nederlander W.Z. werd in het kader van dit dossier gearresteerd, vermits de bewuste container voor hem bestemd was.

Bannister Advocaten heeft W.Z. vanaf zijn aanhouding juridisch bijgestaan.
Tijdens het onderzoek hebben wij vanuit de verdediging een zeer actieve houding aangenomen teneinde bij te dragen aan de waarheidsvinding in het dossier.

Afgewezen onderzoek in Thailand

Zo hebben wij om diverse rogatoire commissies naar Thailand verzocht omdat het vermoeden rees dat aldaar verschillende ontbrekende puzzelstukjes zouden kunnen worden gevonden waardoor eventueel bijkomende arrestaties zouden kunnen worden verricht.

De Onderzoeksrechter weigerde echter om op onze verzoeken in te gaan en oordeelde dat dergelijke bijkomend onderzoek niet noodzakelijk was.
W.Z. diende zich eind januari 2019 als enige beklaagde te verantwoorden voor de Correctionele rechtbank te Brugge voor de invoer in vereniging van de meer dan 4 ton marihuana.

Strenge gevorderde straf

Het Openbaar Ministerie vorderde een uiterst strenge bestraffing gelet op de grote omvang van de ingevoerde partij verdovende middelen. Cliënt riskeerde een gevangenisstraf tot vijftien jaar.

Wij hebben de Correctionele rechtbank gewezen op het feit dat het onderzoek onvolledig werd gevoerd en de werkelijke spilfiguren in deze zaak buiten schot zijn gebleven.

Op deze manier was het onmogelijk om de daadwerkelijke rol en betrokkenheid van cliënt te bepalen.

Zijn rechten van verdediging werden hierdoor geschonden.

De fundamenten van de zaak

Het fundament voor het gevoerde verweer werd reeds gelegd tijdens het vooronderzoek door de druk op politie en justitie op te voeren middels het verzoeken om bijkomend onderzoek.

BANNISTER ADVOCATEN ontwikkelt steeds een strategie waarbij wordt geanticipeerd op de latere zitting ten gronde.

Het is belangrijk om vanaf dag 1 het dossier in de juiste richting te sturen en een visie op lange termijn te ontwikkelen.

Het oordeel van de rechter

De Correctionele rechtbank heeft onze argumentatie gevolgd en heeft aan W.Z. slechts de minimum geldboete van duizend euro opgelegd, hetgeen gezien de ernst van de hem ten laste gelegde feiten een uitzonderlijk milde bestraffing betreft.

Wordt u verdacht van een misdrijf en wenst u bijstand van onze specialisten? Aarzel niet en contacteer ons op 03/369.28.00 of info@bannister.be.

Lees ook hier.