Wat als je als bijzitter niet komt opdagen?

Recent dienden een heel aantal personen zich voor de correctionele rechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen te verantwoorden omdat ze bij de vorige verkiezingen als bijzitter werden opgeroepen doch niet kwamen opdagen.

De bijzitter of plaatsvervangend bijzitter die niet aanwezig was en de redenen van zijn afwezigheid niet of niet binnen een termijn van achtenveertig uur heeft opgegeven, wordt gestraft met een geldboete van € 400,00,- tot € 1.600,00,-.
Enkel en alleen indien men binnen een termijn van achtenveertig uur een wettige reden voor de afwezigheid meldt aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau, zal men niet vervolgd worden.

Wat is dan een wettige reden voor de afwezigheid van een bijzitter?
Het Hof van Cassatie sprak zich hierover uit en stelde dat een wettige reden “iedere door de wet of het recht erkende grond van rechtvaardiging, zoals noodtoestand, overmacht, dwang of onoverwinnelijke dwaling, die het betrokkene absoluut onmogelijk maakt het ambt van bijzitter op plaatsvervangende bijzitter van een stembureau uit te oefenen” is.

In de praktijk is het mogelijk dat volgende redenen als wettig aanvaard worden: 

  • ziekte (die aangetoond kan worden door een doktersattest);
  • een oproeping die naar het verkeerde adres werd verzonden;
  • werkverplichtingen,…

 

Indien U afwezig was als bijzitter en hiervoor geen of geen wettige reden binnen de achtenveertig uur ter kennis gebracht heeft, zal U in principe een minnelijke schikking overgemaakt worden.

Indien U deze minnelijke schikking betaalt, zal U niet gedagvaard worden.

Wenst u hierover meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.