Voorzichtigheid geboden bij het leveren van bewijs aan de hand van telefoniegegevens

Fouten bij lokaliseren mobiele telefoons

De Deense autoriteiten kondigen aan meer dan 10.000 veroordelingen te zullen herbekijken vanwege problemen met betrekking tot bewijsmateriaal dat voortkomt uit telefoniegegevens. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er sinds 2012 fouten geslopen zijn in de methode waarbij mobiele telefoons gelokaliseerd kunnen worden op een bepaalde plaats.

De eerste fout werd gevonden in een IT-systeem dat de gegevens van telefoonbedrijven omzet in bewijs. Dit bewijs kan vervolgens door politie en aanklager gebruikt worden om een persoon te lokaliseren op een plaats delict. Tijdens de omzetting heeft het systeem bepaalde gegevens weggelaten, waardoor een minder gedetailleerd beeld ontstaat van de locatie waar de mobiele telefoon zich bevindt.

De tweede fout heeft betrekking op het feit dat bepaalde mobiele telefoons verbonden werden met de verkeerde zendmasten. Dit kan ervoor zorgen dat onschuldige mensen alsnog gelinkt werden aan een bepaald misdrijf.

Telefoongegevens: onomstotelijk bewijs?

Tot op heden worden telefoniedata door velen beschouwd als een onmiskenbare waarheid. Rechters baseren zich vaak grotendeels of zelfs bijna uitsluitend op die gegevens om veroordelingen te staven. Ook bij politie en parket heerst een groot tot zelfs blind vertrouwen in de legitimiteit van telefoniegegevens. Dit blind vertrouwen kan echter leiden tot onbillijke situaties.

De aanpak van Bannister

Bij Bannister Advocaten zullen wij de vergaarde telefoniegegevens niet zomaar blindelings voor waar aannemen. Wij staan kritisch tegenover alle digitale bewijsmateriaal dat ons wordt geleverd en wij zullen dan ook met een kritische blik nagaan of de gegevens gegrond zijn. 

Indien nog maar de minste twijfel bestaat omtrent de nauwkeurigheid van telefoniedata zullen wij dit voor de rechter aanvoeren en indien nodig aandringen op bijkomend deskundig onderzoek. Wij zullen strikt op toezien dat in dergelijke discussies uw vermoeden van onschuld gerespecteerd wordt. Indien er gerede twijfel bestaat, dient u te worden vrijgesproken.

Lees hier artikel 1 & artikel 2.

Heeft u strafrechtelijke verdediging nodig? Of heeft u vragen i.v.m. telefonieonderzoek in strafzaken? Neem dan gerust contact op met ons team van strafrechtspecialisten: info@bannister.be of 03/369.28.00.