De impact van corona op de voorlopige hechtenis​

Als gevolg van de coronapandemie kregen een recordaantal gedetineerden in België, in het kader van de voorlopige hechtenis, de hechtenismodaliteit van het elektronisch toezicht toegewezen. Op deze manier trachten de gevangenissen massale coronabesmettingen te voorkomen.

De voorlopige hechtenis

De onderzoeksrechter kan tijdens het gerechtelijke onderzoek een bevel tot aanhouding uitvaardigen wanneer ernstige redenen bestaan om te vrezen dat:

  • de in vrijheid gelaten verdachte nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen (het ‘recidivegevaar’);
  • hij zich aan het optreden van het gerecht zou onttrekken (het ‘vluchtgevaar’);
  • hij bewijzen zou pogen te laten verdwijnen;
  • hij zich zou verstaan met derden (het ‘collusiegevaar’).

 

De onderzoeksrechter beslist daarnaast over de wijze van uitvoering van het bevel. Hierbij kan hij opteren voor een uitvoering in de gevangenis of voor een hechtenis onder elektronisch toezicht. Naast deze mogelijkheden kan de onderzoeksrechter ook beslissen om de betrokkene vrij te laten onder voorwaarden.

In het geval dat de Onderzoeksrechter beslist de inverdenkinggestelde aan te houden, dient de Raadkamer binnen een termijn van 5 dagen opnieuw over de aanhouding te oordelen. Hierbij kan ze kiezen uit drie verschillende modaliteiten. In de eerste plaats kan zij beslissen tot een verdere aanhouding in de gevangenis. Ten tweede kan de Raadkamer de modaliteit van het elektronisch toezicht toekennen. Tot slot kan als alternatief voor de voorlopige hechtenis geopteerd worden voor een invrijheidstelling onder voorwaarden.

Impact van de coronapandemie

Ten gevolge van de coronapandemie is het evenwel onmogelijk om élke inverdenkinggestelde zijn of haar voorlopige hechtenis in de gevangenis te laten uitvoeren. Op deze manier bestaat immers een risico op massale coronabesmettingen binnen de gevangenismuren. Om een dergelijk gebeuren te voorkomen, werd in 2020 veelvuldig ingezet op het toekennen van het elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van de voorlopige hechtenis.

Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van het Departement Welzijn blijkt dat de toepassing van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis in 2020 maar liefst met 60% gestegen is.[1]

Zowel de impact van de covid-pandemie als de overbevolking van de gevangenissen zijn oorzaken van een snellere overstap naar de hechtenismodaliteit van het elektronisch toezicht.

Wenst u hierover meer informatie of wil u worden bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00.

[1] https://dwvg.be/jaarverslag20/cijfers-elektronisch-toezicht?utm_campaign=Nieuwsupdate%20Strafrecht&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter

24 mei 2021