De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Via de Antwerpse haven wordt jaar na jaar meer en meer cocaïne ingevoerd. Onlangs kopten verschillende kranten dat er in 2022 ongeveer 110 ton aan cocaïne onderschept werd door de douane. Deze feiten betreffen hoogstwaarschijnlijk slechts een fractie van de hoeveelheid cocaïne die effectief ingevoerd werd in datzelfde jaar.

Eén van de geopperde oplossingen houdt in dat er meer middelen zouden moeten vloeien naar de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Maar wat doen die administratie eigenlijk? Wij leggen het graag uit!

Missie

Eerst en vooral voert de douane controles uit in, onder andere, het Antwerpse havengebied, om te verifiëren of containers geen illegale goederen (zoals cocaïne) bevatten.

Maar de missie van de Algemene Administratie is ruimer dan louter de inhoud van containers controleren.

Zo staat de Administratie op meer algemeen niveau in voor “de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten”.

Dat houdt op zijn beurt vooral in dat de douaniers nagaan of de invoerrechten, accijnzen en BTW correct betaald zijn en dat zij die verschillende vormen van belasting ook innen.

Rol van de Algemene Administratie in strafzaken

Vaak houdt de rol van de Administratie -in strafzaken- op nadat zij aan het Openbaar Ministerie melding maakt van het aantreffen van illegale goederen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Zo richt de Algemene Administratie zich ook regelmatig tot de strafrechter om bepaalde, niet-betaalde invoerrechten en accijnzen alsnog in te vorderen. Dat zal het geval zijn wanneer uit het (soms door de Administratie zelf gevoerd) onderzoek blijkt dat er geen belastingen betaald werden voor een aangetroffen lading van, bijvoorbeeld, sigaretten. Wanneer uit het onderzoek eveneens blijkt dat het niet om de eerste lading gaat waarvoor de beklaagden verantwoordelijk zouden zijn, zal de douane proberen om ook wat betreft die eerdere ladingen de niet-betaalde invoerrechten te innen.

Het dient in deze opgemerkt te worden dat zo’n onderzoeken die door de Administratie zelf gevoerd worden vaak op een heel éénzijdige manier gebeuren, zodat de uit het onderzoek resulterende strafdossiers op nauwkeurige wijze geanalyseerd moeten worden.

Advocaat Douane en accijnzen

Heeft u concrete vragen over de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen of wenst u hierover simpelweg meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of 03/369.28.00