Baanbrekend en uiterst problematisch arrest van het Hof van Cassatie: U bent verplicht Uw toegangscode van Uw gsm-toestel te geven?

Het Hof van Cassatie sprak een arrest uit over de verplichting van een verdachte of inverdenkinggestelde om de toegangscode van zijn gsm mee te delen tijdens het onderzoek.

Het standpunt van het Hof van Cassatie is zowel baanbrekend als problematisch.

Het Strafwetboek bepaalt dat een persoon strafrechtelijk vervolgd kan worden indien men weigert gevolg te geven aan het bevel van de onderzoeksrechter om de toegangscode van de in zijn bezit gevonden gsm(‘s) te geven.

Een advocaat had voor Hof van Cassatie opgeworpen dat deze strafbaarstelling een schending op het – zeer belangrijke – zwijgrecht en het recht om zichzelf niet te beschuldigen vormde.

Het Hof van Cassatie stelde dat een afweging gemaakt moet worden tussen het zwijgrecht en het recht om zichzelf niet te beschuldigen enerzijds en het recht op vrijheid en veiligheid en het verbod op rechtsmisbruik anderzijds.

Het Hof van Cassatie koppelde een aantal voorwaarden aan de legitieme strafbaarstelling van de weigering tot het meedelen van de toegangscodes.

Zo dient de onderzoeksinstantie volgens het Hof van Cassatie zonder redelijke twijfel aan te tonen dat de persoon de toegangscode kent.

Dit criterium is volgens BANNISTER ADVOCATEN uiterst problematisch.

De vraag rijst immers hoe men boven elke redelijke twijfel aan kan tonen dat een verdachte of inverdenkinggestelde de toegangscode van zijn gsm kent.

Door eenvoudigweg de vraag te stellen zal de onderzoeksrechter nooit zonder redelijke twijfel te weten komen of de verdachte of inverdenkinggestelde de code van zijn gsm-toestel kent.

Matthias DE DOBBELAERE-WELVAERT stelde in zijn column in KNACK terecht het volgende:

“De vraag stelt zich dan ook: is een toegangscode vergelijkbaar met vingerafdrukken of een ‘Face ID’, wat heden toch vaker gebruikt wordt dan een zuivere code? Krijgen onze biometrische gegevens niet iets meer bescherming dan een cijfercode? Anders gezegd: gaat er straks een onderzoeksrechter uw vinger over de scanner sleuren, of wanhopig en in het zweet des aanschijns uw gezicht voor de camera proberen aligneren? Het levert alleszins spectaculaire mentale beelden op.”

BANNISTER ADVOCATEN volgt de nieuwe rechtspraak vanzelfsprekend nauw op.

Wilt U hierover meer informatie, of wenst u met een gespecialiseerde advocaat in strafzaken te spreken? neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00

Lees hier verder: artikel 1; artikel 2; artikel 3.