Wat houdt het misdrijf ‘smaad’ precies in?

Het misdrijf van smaad is een aantasting van een beschermde persoon in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening, die de achtbaarheid van de persoon betreft.

Om te kunnen spreken van smaad moet er voldaan zijn aan de hieronder bepaalde constitutieve bestanddelen;

  • De aanwezigheid van moreel element. De dader moet het opzet hebben de beschermde persoon belachelijk te maken of tegenover hem oneerbiedig te zijn.

 

  • Het misdrijf moet worden gepleegd tegenover beschermde personen. De beschermde personen staan opgesomd in artikelen 275 en 276 van het Strafwetboek. Het gaat onder meer over ministeriële ambtenaren, de agenten die dragers zijn van het openbaar gezag of van de openbare macht en enig andere personen met een openbare hoedanigheid, de leden van de rechterlijke orde, de ministers, de magistraten van de administratieve orde, etc.
  • De smaad dient zich te veruitwendigen door woorden, daden, gebaren of bedreigingen.

 

  • De smaad moet worden geuit tegen beschermde persoon in uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening.

 

Ons gespecialiseerd team onderzoekt graag of alle wettelijke voorwaarden werden vervuld.

Welke straffen riskeert u?

De straffen voor weerspannigheid kunnen lopen van een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en/of een geldboete van 26 tot 200 euro ( te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

Wat houdt het misdrijf ‘geweld’ precies in?

Met geweld wordt hier bedoeld de slagen toegebracht aan dezelfde beschermde personen als bij smaad.

Het misdrijf geweld bevat de volgende voorwaarden;

  • Er dienen slagen te worden toegebracht.

 

  • De slagen dienen te zijn toegebracht aan een van de personen opgesomd in de artikelen 278, 280 en 282 Strafwetboek.

 

  • Het misdrijf moet gepleegd zijn tegen personen in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van hun bediening zijn.
  • Een algemeen opzet is vereist en voldoende hetgeen betekent dat de dader wetens en willens gehandeld heeft zonder de gevolgen gewild te hebben.

 

Bij gebreke aan een van de hierboven vermelde bestanddelen kan men niet spreken van het misdrijf geweld.

Welke straffen riskeert u?

De straffen lopen op van een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en een geldboete van 50 tot 500 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

 

Indien het geweld wordt toegebracht in een vergadering van de Kamers of op een terechtzitting van een hof of rechtbank bedragen de straffen een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en een geldboete van 200 tot 1000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.