Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te spreken van het misdrijf van schuldig verzuim moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden;

  • Een moreel bestanddeel.

 

  • Iemand die in groot gevaar verkeert.

 

  • Een persoon die zelf die toestand heeft vastgesteld of aan wie die toestand is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen verzuimt te verlenen of te verschaffen.
  • Een situatie waarbij de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen.

 

Als één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van schuldig verzuim.

Welke straffen riskeert u?

Het misdrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 50 tot 500 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.