Wat houdt het misdrijf precies in?

Personen met een geheimhoudingsplicht betreffen onder meer geneesheren, advocaten, priesters, politieambtenaren. De wetgever heeft in een limitatieve lijst voorzien.

Om te kunnen spreken van het misdrijf van schending van het beroepsgeheim moeten er aan de volgende constitutieve bestanddelen voldaan zijn;

  • Er moet sprake zijn van een bekendmaking.

 

  • Het misdrijf dient opzettelijke zijn gepleegd.

 

  • De bekendmaking dient betrekking te hebben op een feit dat onder het beroepsgeheim valt.
  • De bekendmaking dient betrekking te hebben op een feit dat onder het beroepsgeheim valt.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan u niet veroordeeld worden tot het schenden van uw beroepsgeheim.

Welke straffen riskeert u?

Een schending van het beroepsgeheim wordt bestraf met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van 100 tot 500 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.