Wat houdt het misdrijf ‘doodslag’ precies in?

Er bestaan verschillende soorten van doodslag, nl. doodslag, moord, oudermoord, kindermoord en vergiftiging. Doodslag betekent doden met het oogmerk om te doden.

De voorwaarden betreffen;

  • Een moreel bestanddeel: het oogmerk om te doden.

 

  • Een materieel bestanddeel: het feit van doden.

 

  • Veroorzaakt bij een andere persoon.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan u niet veroordeeld worden voor het misdrijf doodslag.

Wat houdt het misdrijf ‘moord’ precies in?

Moord is doodslag met voorbedachten rade. De wettelijke bestanddelen van dit misdrijf zijn gelijk aan de constitutieve elementen van het misdrijf doodslag met dien verstande dat er tevens sprake dient te zijn van voorbedachtheid.

De voorwaarden betreffen;

  • De beslissing is de daad voorafgegaan.

 

  • Het misdrijf overwogen werd.

 

  • Ze definitief is, d.i. dat de dader zich aan zijn beslissing gehouden heeft, zonder van mening te veranderen.

Oudermoord betreft de doodslag op de vader, de moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn. De wetgever bestraft oudermoord zwaarder omdat de dader niet enkel geen eerbied voor andermans leven vertoont, doch bovendien het leven van zijn naasten miskent.

Kindermoord is doodslag gepleegd op een kind bij de geboorte of onmiddellijk daarna.

Vergiftiging is doodslag gepleegd door middel van stoffen die min of meer snel de dood kunnen teweegbrengen, op welke wijze die stoffen ook aangewend of toegewend zijn.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert voor het misdrijf doodslag een opsluiting van twintig tot dertig jaar.

Op moord, oudermoord en vergiftiging staat een levenslange opsluiting.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.