Wat houdt het misdrijf precies in?

Het misdrijf van misbruik van gezag houdt in dat een ambtenaar die zonder wettige reden geweld gebruikt, misbruik maakt van zijn gezag.

Om te kunnen spreken van misbruik van gezag moet er voldaan zijn aan de volgende constitutieve bestanddelen;

  • Door prenten, afbeeldingen of voorwerpen van aard de verbeelding van minderjarigen te prikkelen.

 

  • Zedenschennis door het verspreiden van schunnigheden door geschriften, beelden of voorwerpen.
  • Door het verspreiden van schunnigheden door woorden.

 

  • Door beelddragers met een kinderpornografisch karakter.

 

  • Door handelingen.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een geldboete van 26 tot 500 euro ( te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

 

Voor meer gedetailleerde info kan u zich wenden tot zedenadvocaat.be.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.