Wat houdt het misdrijf precies in?

De ontvluchting van de gedetineerden is principieel niet strafbaar. De bevrijding van gedetineerden is daarentegen wel strafbaar. De wet maakt een onderscheid tussen gewone ontvluchting en gekwalificeerde ontvluchting.

Om te kunnen spreken van gewone ontvluchting moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden;

  • Er dient sprake te zijn van een ontvluchting, d.i. het ogenblik dat de gedetineerde zijn vrijheid herwonnen heeft.

 

  • Het moet gaan om een gevangene vervolgd of veroordeeld wegens een wanbedrijf, van een krijgsgevangene, van een persoon ter beschikking van de Minister van Justitie gehouden of van een persoon krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij geïnterneerd, een misdaad of aangehouden krachtens de Uitleveringswet.
  • Het misdrijf moet mogelijk gemaakt zijn door een nalatigheid of de verstandhouding van de persoon aangesteld om de gevangenen te geleiden of te bewaken.

 

Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, dient u te worden vrijgesproken van het misdrijf.

Welke straffen riskeert u?

De straffen variëren van een gevangenisstraf van acht dagen tot maximaal twee jaar.

 

Bij een gekwalificeerde ontvluchting moet met geweld, bedreiging of gevangenisbraak geschieden. Het geweld of de bedreiging t.a.v. andere personen dan de bewakers en begeleiders bv. t.a.v. medegedetineerden of bezoekers, wordt eveneens in aanmerking genomen. In deze gevallen wordt de poging tot ontvluchting met de ontvluchting gelijkgesteld.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.