Wat houdt het misdrijf precies in?

In de wet worden verschillende vormen van prostitutie strafbaar gesteld.

A. Het aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden

Om te spreken van deze handeling van prostitutie moet er aan de volgende wettelijke voorwaarden voldaan zijn:

 

 • Er moet sprake zijn van een materieel bestanddeel. D.i. een materiële handeling die bestaat in het aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden, zelfs met toestemming, van een meerderjarige.

 

 • Een moreel bestanddeel is vereist : het opzet een anders driften te voldoen

B. Het houden van een huis ban ontucht of prostitutie

Om te voldoen aan deze handeling moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn;

 • Men dient een huis van ontucht of prostitutie te houden

 

 • Een moreel bestanddeel is vereist. Een bijzonder opzet is niet vereist. Voldoende is dat de daders het voornemen hadden het feit te plegen en de gevolgen ervan te verwezenlijken.

C. Het verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van kamers of enige andere ruimte met het oog

Om te voldoen aan deze handeling moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn;

 

 • Er moet sprake zijn van een materieel bestanddeel. Er moeten kamers of enige andere ruimte verkocht, verhuurd, of ter beschikking worden gesteld met het oog op prostitutie

 

 • Er moet een moreel bestanddeel voorhanden zijn. De bestemming van de kamer of ruimte tot prostitutie moet de dader bekend zijn

De volgende handelingen vallen tevens onder de strafbaarstelling prostitutie:

 

 • De exploitatie, op welke manier ook, van de ontucht of prostitutie van eens anders
 • Het verkrijgen van de ontucht of prostitutie van een minderjarige
 • Het bijwonen van ontucht of prostitutie van een minderjarige
 • Aanzetting tot ontucht
 • Reclame voor aan aanbod van diensten van seksuele aard

Welke straffen riskeert u?

De strafmaat wordt afhankelijk gemaakt van de leeftijd van het slachtoffer. U riskeert een

gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en een geldboete van 500 euro tot 25000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) .

 

Voor meer gedetailleerde info kan u zich wenden tot zedenadvocaat.be

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.