Wat houdt het misdrijf precies in?

De wettelijke voorwaarden voor het misdrijf betreffen;

  • Het moet gaan om zegels, stempels en merken die in België wettelijk beschermd zijn.

 

  • Er moet sprake zijn van namaak.

 

  • Het misdrijf moet gepleegd zijn met een bijzondere opzet.

 

U kan niet veroordeeld worden voor het misdrijf namaking of vervalsing van zegels, stempels, merken, enz. indien niet alle constitutieve bestanddelen zijn vervuld. Wij zullen elke voorwaarden grondig aftoetsen aan de feitenconstellatie van uw zaak.

Welke straffen riskeert u?

De straffen gaan van geldboetes van 26 tot 300 euro (nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen) en van een gevangenisstraf van 8 dagen tot opsluiting van 15 jaar

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.