Wat houdt het misdrijf precies in?

Het misdrijf van misbruik van gezag houdt in dat een ambtenaar die zonder wettige reden geweld gebruikt, misbruik maakt van zijn gezag.

Om te kunnen spreken van misbruik van gezag moet er voldaan zijn aan de volgende constitutieve bestanddelen ;

  • De dader moet een openbaar officier of ambtenaar, bestuurder, agent of aangestelde van de regering of van de politie zijn : een uitvoerder van rechterlijke bevelen of van vonnissen, een hoofdbevelhebber of ondergeschikte bevelhebber van de openbare macht zijn.

 

  • Er moet sprake zijn van gebruik van geweld of doen gebruiken van geweld tegen personen. Met gebruik van geweld worden opzettelijke slagen en verwondingen en opzettelijke doodslag bedoeld. Moreel geweld valt niet onder misbruik van gezag.
  • Het geweld moet plaatsvinden in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van de bediening.

 

  • Het geweld wordt gepleegd zonder wettige reden.

 

  • Een algemeen opzet is voldoende. Er is dus geen oogmerk nodig om te schaden, d.i. het bijzonder opzet.

 

In het kader van uw verdediging gaan wij na of aan alle voorwaarden voldaan is. In ontkennend geval dient u te worden vrijgesproken.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert voor het misdrijf misbruik van gezag een gevangenisstraf van een tot vijf jaar. Indien het bevel wordt opgevolgd bedraagt de straf een opsluiting van vijf tot tien jaar.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.