Wat houdt het misdrijf precies in?

De wettelijke voorwaarden voor het misdrijf mensenhandel betreffen;

  • De gedraging moet een van de doelstellingen van uitbuiting, die artikel 433quinquies op beperkende wijze opsomt, nastreven : de seksuele uitbuiting, de uitbuiting in de bedelarij, het aan het werk zetten of het laten aan werk zetten in omstandigheden die strijdig zijn met de menselijke waardigheid, het wegnemen of laten wegenemen van organen of weefsels of nog het doen plegen van een misdaad of wanbedrijf
  • Er moet sprake zijn van een materieel element, met name de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van controle over hem.

 

Indien niet aan alle bestanddelen voldaan is, kan u niet veroordeeld worden voor het misdrijf mensenhandel. Wij zullen elke voorwaarden grondig aftoetsen aan de feitenconstellatie van uw zaak.

Welke straffen riskeert u?

De straffen gaan van een gevangenisstraf van van één jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.