Wat houdt het misdrijf ‘laster’ precies in?

Laster en eerroof dekken niet volledig dezelfde lading. Laster is een valse aantijging van een bepaald feit waarvan de wet het bewijs toelaat. De bewijslevering is verschillend naar gelang de aard van de aangetegen feiten.

Om te kunnen spreken van dit misdrijf moet er voldaan zijn aan de  volgende wettelijke bestanddelen;

  • Een kwaadwillig opzet.

 

  • De aantijging van een bepaald feit : een feit dat het voorwerp kan uitmaken van een rechtstreeks bewijs en van een tegenbewijs.
  • Het feit kan de eer van een persoon krenken of kan hem aan de openbare verachting blootstellen.

 

  • De openbaarheid.

Wat houdt het misdrijf ‘eerroof’ precies in?

Eerroof is de aantijging van bepaalde feiten waarvan de wet het bewijs niet toelaat . De aantijging is steeds strafbaar ongeacht de echtheid van het feit.

Behoudens laster en eerroof kan u tevens vervolgd worden voor de volgende afzonderlijke misdrijven;

  • Lasterlijke aangifte.

 

  • Lasterlijke aantijgingen toegestuurd aan een persoon tegen zijn ondergeschikte.
  • Belediging.

 

  • Kwaadwillige ruchtbaarmaking.

Welke straffen riskeert u?

Voor de misdrijven laster en eerroof riskeert u een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en een geldboete van zesentwintig tot tweehonderd euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.