Ben je slachtoffer van laster en eerroof? Dan kun je hiervoor een klacht bij de politie indienen. Let wel op, want deze klacht kan aanleiding geven tot een aanzienlijk strafrechtelijk onderzoek en een lange procedure voor de rechtbank. 

Het is dus aangewezen om een gespecialiseerde advocaat te raadplegen voordat je een klacht laster en eerroof indient. Zo bekom je de best mogelijke uitkomst.

Het team van strafrechtspecialisten van Bannister Advocaten heeft door de jaren heen een ijzersterke reputatie opgebouwd in zaken rond laster en eerroof. Contacteer één van onze gespecialiseerde advocaten via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00. 

Wil je graag meer informatie over een klacht indienen laster en eerroof? Lees hieronder dan gerust verder. 

 

Juridische definitie laster en eerroof 

Wat zegt de wet?

Laster en eerroof zijn misdrijven. Deze valse beschuldigingen of claims zijn dus strafbare handelingen, die in het strafwetboek zijn opgenomen en zelfs aanleiding tot gevangenisstraffen kunnen geven.

 

Maar wat bedoelen we precies met laster en eerroof? 

De wetsartikelen omtrent laster en eerroof zijn niet eenvoudig opgesteld. Laster en eerroof worden omschreven als “aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste leggen, dat zijn eer kan krenken of hem aan openbare verachting kan blootstellen”. 

Het gaat dus om de situatie waarin een persoon een andere persoon:

  • kwaadwillig;
  • een bepaald feit ten laste legt;
  • dat zijn eer kan krenken;
  • of;
  • hem aan openbare verachting kan blootstellen.

In elke afzonderlijke zaak zullen deze elementen bewezen moeten worden. Het is de rechter die uiteindelijk zal nagaan of aan deze voorwaarden is voldaan en of er een straf kan worden opgelegd.

 

Klacht indienen laster en eerroof

Het verschil tussen laster en eerroof

Ter volledigheid geven we nog mee dat laster en eerroof in principe twee verschillende misdrijven zijn. 

Laster gaat over aantijgingen van feiten waarvan de wet het bewijs toelaat.

Eerroof gaat over aantijgingen van feiten waarvan de wet het bewijs niet toelaat.

 

Een reeks gelijkaardige misdrijven

In het strafwetboek worden nog een reeks gelijkaardige misdrijven omschreven als lasterlijke aangifte, belediging, kwaadwillige ruchtbaarmaking, schriftelijke lasterlijke aantijgingen enzovoort. 

Elk hebben zo hun eigen nuances en ook de mogelijke straffen kunnen per onderscheiden misdrijf verschillen. 

Laster en eerroof is dus een juridische materie, die niet uitblinkt in eenvoudigheid. Het is daarom verstandig om een advocaat laster en eerroof te raadplegen, vóórdat je een klacht indient. Zo ben je zeker van je zaak en bekom je het best mogelijke resultaat.

 

De straffen voor laster en eerroof

In principe worden laster en eerroof bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en een geldboete van 26 euro tot 200 euro.

Houd er rekening mee dat in België een systeem van opdeciemen wordt gehanteerd, waardoor deze geldboete met factor 8 wordt vermenigvuldigd. Een boete van 200 euro betekent dus concreet een boete van 1600 euro.

Daarnaast zijn er ook nog een hele reeks verzwarende omstandigheden in de wet ingebouwd waardoor de straffen nog een stuk zwaarder kunnen uitvallen. Ze hier allemaal opsommen zou ons te ver afleiden. 

Ter illustratie: voor het indienen van een lasterlijke aangifte kan er een gevangenisstraf tot zes maanden worden opgelegd. 

Klacht indienen laster en eerroof Advocaat Antwerpen

Klacht indienen laster en eerroof

Als je meent het slachtoffer te zijn van laster en eerroof kun je hiervoor een klacht indienen bij de politie. Het is verstandig om voorafgaand advies bij een advocaat laster en eerroof in te winnen om ervoor te zorgen dat je onmiddellijk inzicht krijgt in de slaagkansen en het verdere verloop van de procedure.

Zo kun je bijvoorbeeld na het indienen van een klacht uitgenodigd worden voor een verhoor. Tijdens een verhoor word je ondervraagd door twee politieagenten. Je advocaat mag hierbij aanwezig zijn en je rechten verdedigen.

Houd er ook rekening mee dat er tegenwoordig alternatieve manieren zijn om een geschil met betrekking tot laster en eerroof op te lossen. Zoals is er bijvoorbeeld bemiddeling. Ook bij dergelijke alternatieve procedures kan een gespecialiseerde advocaat je adviseren of bijstaan.

 

Laat je bijstaan door een advocaat laster en eerroof

Juridische procedures met betrekking tot laster en eerroof zijn zeker niet eenvoudig. Wij wezen er al op dat de definitie ingewikkeld is opgesteld en er veel gelijkaardige misdrijven bestaan. Daarnaast leert de ervaring dat de bewijsvoering in deze zaken vaak moeilijk is en dat de emoties vaak hoog oplopen.

Het is dan ook a verstandig om een advocaat te raadplegen met ervaring in deze materie. 

 

Contacteer een specialist van Bannister Advocaten

Ben je betrokken bij een zaak rond laster en eerroof? Wens je een klacht in te dienen? Contacteer dan gerust één van onze gespecialiseerde advocaten laster en eerroof via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00. Wij organiseren dan in eerste instantie een vertrouwelijk gesprek zodat je in alle discretie je verhaal kunt doen. We kunnen dan ook onmiddellijk de mogelijke volgende stappen bespreken.

Wij helpen je graag verder.