Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te kunnen spreken van het misdrijf van informaticabedrog moet er voldaan zijn aan de volgende voorwaarden;

  • De invoering, wijziging, of het wissen in een informaticasysteem van gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem of de verandering met enig ander technologisch middel van de mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem.
  • Een bedrieglijk opzet om een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven.

 

Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, dan kan men niet spreken van informaticabedrog.

Welke straffen riskeert u?

Het misdrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en/of met een geldboete van 26 tot 100.000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.