Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te kunnen spreken van dit misdrijf moet er voldaan zijn aan de  volgende wettelijke bestanddelen;

  • Er dient misbruik te worden gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon, rechtstreeks of via een tussenpersoon.

 

  • Er dient sprake te zijn van een verkoop, verhuur of de ter beschikking stelling van een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer, een ruimte in omstandigheden die strijdig zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken.
  • Het slachtoffer dient in een onwettige of precaire administratieve of sociale toestand te verkeren.
  • De bedoeling van de dader bestaat erin een abnormaal profijt te realiseren.

 

Indien niet alle constitutieve bestanddelen vervuld zijn, kan men niet spreken van het misdrijf van huisjesmelkers.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert bestraf te worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro. (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.