Huiselijk geweld is een ernstig probleem, dat iedereen kan treffen, ongeacht geslacht, leeftijd of achtergrond. In België wordt dit probleem steeds vaker erkend en zijn er verschillende manieren om hulp te zoeken en aangifte te doen. 

Wij bespreken hier welke de stappen er zijn, die je kunt nemen als je slachtoffer bent van huiselijk geweld en hoe een advocaat je hierbij kan ondersteunen. Heb je liever direct advies van een advocaat, dan kun je discreet contact met ons opnemen via info@bannister.be of door het onderstaande formulier in te vullen. 

 

Huiselijk geweld melden via de politie

Geweld door een partner (of andere inwonenden) is een strafrechtelijk misdrijf. De politie heeft dus de bevoegdheid om hier tegen op te treden. Hieronder geven we enkele stappen, die je kunt nemen bij het aangeven van huiselijk geweld bij de politie. 

 

Huiselijk geweld aangeven in België

 

Voorbereiding op de aangifte

Voor je de daadwerkelijke aangifte doet, is het nuttig om deze goed voor te bereiden. Verzamel bewijs zoals foto’s van verwondingen, medische rapporten en getuigenverklaringen. Noteer ook details van de incidenten, zoals data en tijden. Deze informatie helpt bij het versterken van je zaak. Zeker wanneer het huiselijk geweld systematisch is, kan dit je zaak sterk ondersteunen.

 

De aangifte

Wanneer je bij de politie bent, geef dan een gedetailleerde verklaring over het huiselijk geweld. Wees zo nauwkeurig en feitelijk mogelijk. De politie zal vragen stellen om een helder beeld te krijgen. Dit proces is cruciaal voor het vastleggen van je ervaringen. Je kunt jezelf door een vriend/vriendin laten bijstaan of door een vertrouwenspersoon. Een advocaat kan je ook hiermee helpen. 

 

Beschermingsmaatregelen

Na je aangifte kan de politie beschermingsmaatregelen treffen, zoals een tijdelijk huisverbod voor de dader. Deze maatregelen zijn bedoeld om jouw veiligheid te garanderen en verdere incidenten te voorkomen.

 

Het onderzoek na de aangifte

De politie start een onderzoek na je aangifte. Dit omvat mogelijk het verzamelen van bewijs en het horen van getuigen. Het doel is om een strafrechtelijke vervolging van de dader mogelijk te maken. 

Je kunt voor, tijdens en na dit onderzoek ook zelf juridische stappen ondernemen door een advocaat in te schakelen.

 

Huiselijk advocaat geweld aangeven in België

 

Juridische bijstand bij huiselijk geweld aangeven

 

Een advocaat in de arm nemen

Het kiezen van de juiste advocaat is een belangrijke stap wanneer je huiselijk geweld wilt aangeven en stoppen. Het beste is om op zoek te gaan naar een advocaat, die gespecialiseerd is in familierecht of strafrecht en die ervaring heeft met zaken rond huiselijk geweld. 

Bij Bannister Advocaten hebben we de nodige expertise en ervaring in huis om je tijdens elke stap van dit proces met raad en daad bij te staan. 

 

Beschermingsbevel

Een beschermingsbevel is een juridisch middel om je veiligheid beter te waarborgen. Een advocaat helpt je bij het aanvragen van een langer durend beschermingsbevel bij de rechtbank. 

Dit bevel verbiedt de dader wettelijk om contact met je op te nemen of in je nabijheid te komen. Het kan ook nog andere voorwaarden bevatten, zoals bijvoorbeeld het verbod om bepaalde locaties te bezoeken. 

Dit beschermingsbevel heeft tot doel om jou – en je kinderen – te beschermen tegen de partner, die huiselijk geweld heeft gepleegd. 

 

Een echtscheidingsprocedure

In het geval je getrouwd bent met de dader, is een echtscheidingsprocedure vaak een volgende stap. Ons team van advocaten heeft meerdere experts die je kunnen bijstaan wanneer je een echtscheidingsprocedure wilt inzetten. Wij zorgen er altijd voor dat je belangen goed vertegenwoordigd worden en de scheiding sereen verloopt. 

Naast de eigenlijke echtscheiding moet er ook nog onderhandeld worden over de alimentatie, de voogdij over de kinderen en de verdeling van de gemeenschappelijke eigendommen. Ons ervaren team zorgt ervoor dat de echtscheiding op een rechtvaardige manier wordt afgehandeld. 

 

Opstarten van een strafzaak

Als huiselijk geweld leidt tot een strafzaak, is de rol van je advocaat cruciaal. Wij treden dan in de rechtbank op als jouw vertegenwoordiger. Daar pleiten we voor jouw belangen en rechten. 

Tijdens de strafzaak assisteren wij je met het aandragen van bewijs, het horen van getuigen en het aanvoeren van juridische argumenten. Een goede advocaat huiselijk geweld zorgt ervoor dat je stem wordt gehoord en dat je rechten gedurende het hele juridische proces worden beschermd.

 

Conclusie – melden partnergeweld

Wanneer je het slachtoffer bent van partnergeweld, dan is het belangrijk om dit snel te melden en het nodige te doen om je zaak te ondersteunen. Door dit advies te volgen, sta je sterker in je schoenen wanneer het aankomt op je rechten verdedigen en de echtscheiding zelf. 

Ons advocatenkantoor staat klaar om je te ondersteunen met juridisch advies en bijstand in deze moeilijke tijden. Neem gratis contact met ons op voor meer informatie of voor juridische ondersteuning. 

 

Veel voorkomende vragen over huiselijk geweld aangeven in België

 

Wat kan een advocaat voor mij betekenen in geval van huiselijk geweld aangeven?

Een advocaat assisteert je bij het verkrijgen van een beschermingsbevel en ondersteunt je bij de echtscheidingsprocedures of strafzaken tegen de dader. Daarnaast helpen we je ook met de aangifte bij de politie.

 

Wat zijn mijn rechten als slachtoffer van huiselijk geweld?

Als slachtoffer heb je recht op bescherming, juridische bijstand en toegang tot medische en psychologische zorg. Je hebt ook gedurende het hele proces recht op privacy en vertrouwelijkheid. Onze advocaten helpen je graag met de best mogelijke beschermingsmaatregelen voor jouw situatie te verkrijgen. 

 

Wat gebeurt er nadat ik aangifte heb gedaan van huiselijk geweld?

Doorgaans zal na de aangifte de politie een onderzoek starten. Afhankelijk van de situatie kan dit leiden tot een strafrechtelijke vervolging van de dader en/of civielrechtelijke procedures zoals bijvoorbeeld een echtscheiding of het verkrijgen van een beschermingsbevel.