Wat houdt het misdrijf precies in?

Heling is het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft.

Om te kunnen spreken van heling moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn;

  • Een voorafgaande kennis van de inbezitneming of samenvallende kennis zijn van de wederrechtelijke herkomst van de zaak.

 

  • Een moreel element voorhanden zijn. Hier gaat het om de vereiste dat de beklaagde de wil heeft gehad de geheelde zaak te onttrekken aan de opzoekingen van de eigenaar of van het gerecht.
  • Het bezit of de detentie van zaken verkregen door een misdaad of wanbedrijf gepleegd door een derde.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van het misdrijf van heling.

Welke straffen riskeert u?

Heling wordt bestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en/of met een geldboete van 26 tot 100000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.