Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te kunnen spreken van het misdrijf van graffiti moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn;

  • Het aanbrengen van graffiti.

 

  • Het aanbrengen van de graffiti dient te geschieden zonder toestemming.

 

  • De graffiti dient te zijn aangebracht op roerende of onroerende goederen.
  • Het misdrijf moet het wetens en willens gepleegd zijn.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van het misdrijf van graffiti.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert een gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en een geldboete van 26 tot 200 euro. (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.