Wat houdt het misdrijf precies in?

Dit misdrijf mag niet worden verward met het misdrijf van valsheid in geschriften.

De wettelijke bestanddelen om te kunnen spreken van het misdrijf gebruik van een vals stuk zijn;

  • Het misdrijf moet gepleegd zijn met een bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, hetgeen o.m. impliceert dat de gebruiker op de hoogte is van de valsheid.

 

  • Er moet sprake zijn van een strafrechtelijk beschermd geschrift waarin de waarheid werd vervalst op een van de door de wet omschreven wijze.
  • Er dient een daad van gebruik te zijn.

 

  • Het misdrijf moet een nadeel kunnen berokkenen.

 

Als aan één van deze bestanddelen niet is voldaan, kan u niet veroordeeld worden voor het misdrijf gebruik van valse geschriften. Ons team zal steeds een doorgedreven juridische analyse uitvoeren van de wettelijke bestanddelen.

Welke straffen riskeert u?

De straffen gaan van opsluitingen van 5 jaar tot 15 jaar.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.