[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Opdat er sprake is van het misdrijf verkrachting zoals bepaald in artikel 375 van het Strafwetboek, dienen er een aantal constitutieve bestanddelen vervult te zijn: “Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Wanneer u veroordeeld bent tot een hoofdstraf, moet/kan de strafrechter bijkomend een bijzondere verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen uitspreken. In een nieuw baanbrekend Arrest van 11 juni 2020 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Een jongeman uit Mechelen diende zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank Mechelen in het kader van een grootschalig oplichtingsdossier. Dat de man handelde vanuit een verregaande fascinatie voor de luchtvaart, blijkt uit de werkwijze dewelke deze consequent...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Onlangs kwamen verschillende ontvoeringen (terug) in het nieuws. Zo werd bijvoorbeeld op 1 juni 2020 een 13-jarige jongen uit Genk vrijgelaten na een zogenaamde gijzeling van 42 dagen en werd op 3 juni 2020, volgens verschillende mediabronnen,...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Omwille van de heersende pandemie zijn onze landsgrenzen thans gesloten. Hierdoor wordt de praktische uitvoering van een beslissing tot overlevering quasi onmogelijk. Welke gevolgen brengt deze huidig situatie teweeg? Moet het uitstel steeds in de gevangenis worden afgewacht? ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text]In zaken van partnergeweld is een efficiënt en daadkrachtig optreden van groot belang. Teneinde tegemoet te komen aan deze noden, voorzag de wetgever reeds in 2013 de mogelijkheid voor het openbaar ministerie om een tijdelijk huisverbod op...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Het Hof van Beroep te Gent sprak de heer O.D. vrij voor inbreuken op de sociale strafwetgeving. Feiten In 2014 was de heer O.D als werknemer tewerkgesteld bij de firma N.E. BV, met als zaakvoerster mevrouw O.B. De heer O.D....

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Sinds kort is de Belgische overheid gestart met het implementeren van een exit-strategie, met het oog op het versoepelen van de veiligheidsmaatregelen die de afgelopen maanden van kracht waren. Die veiligheidsmaatregelen heeft België genomen zonder tegelijkertijd een noodtoestand...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Het Hof van Cassatie velde op 17 maart 2020 een arrest met betrekking tot : de herkwalificatie van tenlasteleggingen voor de rechter. Mr. Jorgen VAN LAER van Bannister Advocaten stelde cassatieberoep in tegen een arrest van het hof...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text]Sinds 18 maart 2020 zijn er strenge maatregelen van kracht omwille van het zeer besmettelijke virus. Één van deze maatregelen is het samenscholingsverbod: het is verboden om samen met familie en vrienden verjaardagen, feestdagen en allerlei andere...