Wat houdt het misdrijf precies in?

Brandstichting is de gehele of gedeeltelijke vernieling door het vuur van roerende en onroerende goederen. In de wet wordt er een onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en onopzettelijke brandstichting.

Om te spreken van opzettelijke brandstichting moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn;

  • Een moreel bestanddeel : het oogmerk brand te stichten. Een algemeen opzet is voldoende.

 

  • Een materieel bestanddeel : het vuur moet aangestoken worden aan één van de voorwerpen, opgesomd in de artikelen 510 tot 520 Strafwetboek. Brandstichting kan gepleegd worden op vele manieren, o.m. door middel van machines of tuigen onder menselijke leiding.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van het misdrijf van brandstichting.

Welke straffen riskeert u?

De straffen voor brandstichting lopen danig uiteen en zijn  afhankelijk van het goed dat in brand wordt gestoken. U riskeert een gevangenisstraf van één tot twintig jaar.

 

De straf zal zwaarder zijn naargelang er verzwarende omstandigheden voorhanden zijn zoals het feit dat het misdrijf bij nacht werd gepleegd of wanneer de brand verwondingen of de dood heeft veroorzaakt.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.