Wat houdt het misdrijf precies in?

Belangenneming is het misdrijf waarbij een ambtenaar zich inmengt in de met zijn bediening onverenigbare zaken.

Om te kunnen spreken van belangenneming moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn;

  • De hoedanigheid van ambtenaar is vereist : een persoon die een openbaar ambt uitoefent.

 

  • De ambtenaar moet enig belang nemen of aanvaarden : het belang kan materieel of moreel zijn, actueel of toekomstig zijn, verband houden met de dader of een derde.

 

  • De dader in verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de verrichting, geheel of ten dele, het beheer of het toezicht had, of in een zaak waarvan hij met vereffening of de machtiging tot betaling was belast.
  • Een algemeen opzet voldoende : de belangenneming bestaat door het enkele feit van de inmenging van een ambtenaar in de met zijn bediening onverenigbare zaken zonder dat daartoe bedrieglijk opzet is vereist. Er moet dus geen oogmerk om te schaden zijn. Het feit dat de beklaagde gratis optreedt belet de totstandkoming van het misdrijf niet.

 

Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van het misdrijf van belangenneming.

Welke straffen riskeert u?

Het misdrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf van een tot vijf jaar en/of een geldboete van 100 tot 50.000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.