Wat houdt het misdrijf precies in?

Onder dit misdrijf ressorteren zowel de misdrijven i.v.m. de staat van faillissement en het bedrieglijk onvermogen.

A. Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement

Het gaat om kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden in de zin van artikel 2 faillissementswet, of de bestuurders, in rechte of in feite, van handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement bevinden, die:

  • Zonder voldoende tegenprestatie, ten behoeve van derden met inachtneming van de financiële toestand van de onderneming te aanzienlijke verbintenissen hebben aangegaan.

 

  • Zonder wettig verbindend te zijn, verzuimd hebben de verplichtingen opgelegd door artikel 53 van de Faillissementswet na te leven.

Om te voldoen aan dit misdrijf moet voldaan zijn aan de volgende wettelijke voorwaarden;

  • De hoedanigheid van handelaar bestaat op het ogenblik van de feiten en moet niet blijven bestaan bij de vervolgingen.

 

  • Er moet een staking van betaling zijn in hoofde van de schuldenaar of zijn krediet moet geschokt zijn.
  • De beklaagde zich bevinden in staat van faillissement.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van het misdrijf i.v.m. de staat van faillissement.

Welke straffen riskeert u?

De straffen zijn een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en/of een geldboete van 100 tot 100.000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wenst onze hulp?
Aarzel dan niet ons gespecialiseerd team te contacteren!

Wat houdt het misdrijf precies in?

Het gaat over iemand die zijn onvermogen bedrieglijk bewerkt.

B. Bedrieglijk onvermogen

Om te kunnen spreken van het misdrijf moet er aan drie voorwaarden voldaan zijn;

  • Ten eerste moet er een bewerken van het onvermogen zijn.

 

  • De schuldenaar mag niet aan zijn verplichtingen voldaan hebben.

 

  • Het misdrijf moet gepleegd zijn met een bedrieglijk opzet.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan u niet veroordeeld worden voor dit misdrijf.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en een geldboete van 100 tot 500.000 euro. (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.