Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te kunnen spreken van het misdrijf bederf van jeugd moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden ;
  • Er moet sprake zijn van een materieel bestanddeel. D.i. een materiële handeling die een aanslag tegen de zeden pleegt die de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige van het mannelijke of de vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt of vergemakkelijkt.

 

  • Het slachtoffer dient zich in een staat van minderjarigheid te bevinden.
  • Er dient een moreel bestanddeel aanwezig te zijn. Het doel hier is andermans driften te voldoen. Hier is een bijzonder opzet vereist. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een oogmerk om te schaden.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van het misdrijf.

Welke straffen riskeert u?

De strafmaat wordt afhankelijk gemaakt van de leeftijd van het slachtoffer. U riskeert een opsluiting van vijf tot twintig jaar en een geldboete van 1000 euro tot 1000000 euro.

 

Voor meer gedetailleerde info kan u zich wenden tot zedenadvocaat.be.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.