Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te spreken van diefstal moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn;

  • Gebruik van geweld of bedreigingen.

 

  • Een afgifte gebeuren van gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen; de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt.
  • Er moet sprake zijn van een bedrieglijk opzet, d.i. het oogmerk om te schaden.

 

Indien niet alle constitutieve bestanddelen vervuld zijn, kan men niet spreken van afpersing.

Welke straffen riskeert u?

Afpersing wordt bestraft met een opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.