Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te spreken van dit misdrijf moet er voldaan zijn aan de volgende constitutieve bestanddelen;

  • Ontstentenis van geldige toestemming bij het slachtoffer (afhankelijk van de leeftijd).

 

  • Een inbreuk op de seksuele onaantastbaarheid. Dit hoeft niet noodzakelijk een aanraking van het lichaam uit te maken. Bijvoorbeeld het slachtoffer dwingen zich te ontkleden is al een inbreuk op de seksuele onaantastbaarheid, ook al is er geen fysieke aanraking.
  • Een algemeen opzet is vereist en voldoende, wat betekent dat de dader willend en wetend gehandeld heeft.

 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan men niet spreken van het misdrijf.

Welke straffen riskeert u?

 

De strafbaarstelling wordt afhankelijk gemaakt van de leeftijd van het slachtoffer, alsook de onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer. De straffen variëren van een opsluiting van vijf tot vijftien jaar.

 

Voor meer gedetailleerde info over het misdrijf aanranding van de eerbaarheid kan u zich wenden tot zedenadvocaat.be.

U wordt verdacht van een misdrijf? Maak hier uw afspraak.